360

Skebäck Healthcare Centre - Waiting room

Думи

изкуство
кресло
лампа
покривка за маса
прозорец
снимка
списание
стол
таван
тоалетна
холна маса
човек