360

Örebro Central Station 1

Думи

Човешко същество
влак
гума
дърво
железница
канализационна тръба
кладенец
кола
кофа за боклук
къща
небе
реклама
часовник