Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish English (America) English (India) English (New Zealand) English (UK) Estonian Finnish French German (Austria) German (Germany) Greek Icelandic International Sign Italian Japanese Latvian Lithuanian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian (Belarus) Russian (Russia) Spanish (Chile) Spanish (Cuba) Spanish (Mexico) Spanish (Spain) Swedish Turkish Ukrainian Urdu (Pakistan)
101594 Ljud 406255 Video Snabbstatistik
Artiklar | Om oss | Medlemmar | Press | Statistik | Leonardo
Detta är Spreadthesign
Bakgrund och uppbyggnad av spreadthesign 
Introduktion till Spreadthesign
Spreadthesign.com är en internationell ordlista där vi gör alla teckenspråk i världen tillgängliga. Detta pedagogiska självstudieverktyg är gratis att använda för alla i världen. Bara fantasin sätter gränser för användandet av ordlistan. Främst gjorde vi denna sida för att förbättra språkkunskaperna för våra elever inom yrkesgymnasiet när de åker utomlands för praktik. Mellan oktober 2006 och oktober 2010 laddade vi upp ord inom flera yrkesområden till ordlistan. Nytt för 2012 är förbättrade funktioner och fler länder samt fler ord för varje partner att översätta. Spreadthesign.com kommer också att få flera meningar och inte bara enstaka ord / tecken. Vi jobbar ständigt med att utöka vårt samarbete med nya länder och nya sponsorer för detta gratis webbverktyg. Varje land har ett team som har ansvar för sitt språk i denna webbplats. Om de inte är experter själva är det deras ansvar att ansluta experter inom teckenspråk för korrekturläsning. De nationella ansvariga är lätt att ta kontakt med för kommentarer och förslag. Spreadthesign.com hjälper tusentals människor varje dag för att hitta tecken på det de söker. Den finns även tillgänglig i smartphones under namnet Spread signs. Vill du ansluta ditt land och organisation i detta dokumentationsarbete? Vänligen kontakta koordinator Thomas Lydell. Tack för att du använder spreadthesign.com, en produkt från Europeiskt Teckenspråkscenter
Kontakta
Koordinator

Thomas Lydell-Olsen

+46 721 765 145

Webmaster

Webmaster

Några misstag med tecken eller översättningar? Kontakta enskilt land partner under

America

Austria

Belarus Russian

Brazil

Bulgaria

Chile

China

Croatia

Cuba

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Iceland

India

International Sign

Italy

Japan

Latvia

Lithuania

Mexico

New Zealand

Pakistan

Poland

Portugal

Romania

Russia

Spain

Sweden

Turkey

Ukraine

United Kingdom