Bulgarian Chinese Croatian Czech English (American) English (British) English (Indian) Estonian Finnish French German German (Austrian) Greek Icelandic Italian Japanese Latvian Lithuanian Polish Portuguese Portuguese (Brazilian) Romanian Russian Russian (Belarusian) Spanish Spanish (Cuban) Spanish (Mexican) Swedish Turkish Ukrainian
101598 Dźwięk 329123 Wideo Statystyki
Artykuły | O nas | Członkowie | Prasa | Statystyki | Leonardo
To jest portal spreadthesign
Przeszłość i budowa portalu spreadthesign 
Wprowadzenie do portalu spreadthesign
Spread the sign jest międzynarodowym projektem Leonardo da Vinci w ramach Transferu Innowacji wspieranego przez Komisję Europejska za pośrednictwem Szwedzkiego Międzynarodowego Programu Biura Edukacji i Szkoleń. Pracujemy nad rozpowszechnieniem języka migowego przez Internet. To pedagogiczne narzędzie do samokształcenia jest przeznaczone do darmowego użytkowania przez wszystkich na całym świecie. Jedynie fantazja wyznacza tu ograniczenia. Naszym pierwszoplanowym celem jest doskonalenie umiejętności językowych naszych podopiecznych, którzy wyjeżdżają za granicę do pracy. Między październikiem roku 2008 a październikiem roku 2010 zamierzamy wgrać słowa z pól w największej mierze dotyczących spraw zawodowych do słownika i sukcesywnie powiększać jego zasób. Nowością na przestrzeni tych dwóch lat jest to, że dołączymy dźwięk, jak również większą ilość animacji 3D. Zamierzamy również rozszerzyć zakres języków w słowniku poza UE. Portal Spreadthesign staje się globalny.
Kontakt
Koordynator

Thomas Lydell-Olsen

+46 721 765 145

Webmaster

Webmaster

Jakieś błędy w znakach lub tłumaczeniach? Proszę skontaktuj się z danym państwem członkowskim podanym poniżej.

America

Austria

Belarus

Brazil

Bulgaria

China

Croatia

Cuba

Czech Republic

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Iceland

India

Italy

Japan

Latvia

Lithuania

Mexico

Poland

Portugal

Romania

Russia

Spain

Sweden

Turkey

Ukraine

United Kingdom