Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish English (America) English (India) English (New Zealand) English (UK) Estonian Finnish French German (Austria) German (Germany) Greek Icelandic International Sign Italian Japanese Latvian Lithuanian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian (Belarus) Russian (Russia) Spanish (Chile) Spanish (Cuba) Spanish (Mexico) Spanish (Spain) Swedish Turkish Ukrainian Urdu (Pakistan)
Tandem Mode
Poznaj język migowy poprzez tłumaczenie słowa pisanego na znaki migowe.

Zapraszamy do nauki języka migowego! Ta strona jest zaprojektowana jako pomoc w nauce języka migowego dla każdego.

Tutaj znajdziecie międzynarodowy słownik następujących narodowych języków migowych: szwedzkiego, angielskiego (BSL), amerykańskiego (ASL), niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, rosyjskiego, estońskiego, litewskiego, islandzkiego, łotewskiego, polskiego, czeskiego, japońskiego, tureckiego. Dodatkowo słownik zawiera bobomigi.

Ta strona jest administrowana przez niedziałającą dla zysku organizację pozarządową European Sign Language Centre (Europejskie Centrum Języka Migowego). Chociaż głównym celem Centrum jest zwiększenie dostępności (narodowego, szwedzkiego) języka migowego dla osób z niepełnosprawnością słuchu, to ambicją tej organizacji jest również udostępnienie jezyka migowego dla każdego.

Projekt jest ciągłym procesem dokumentacji narodowych języków migowych, procesem dość zaawansowanym, ale jeszcze dużo przed nami. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Jeśli chcesz go udzielić – finansowo lub inaczej – skontaktuj się z nami pod adresem . Jeśli masz pomysł albo przemyślenie na temat naszego projektu, którym chciałabyś/ chciałbyś się podzielić, napisz do nas!
Czekamy na Twój odzew!

Jeśli akceptujesz nasze przedsięwzięcie, kliknij LUBIĘ TO!