Bulgarian Chinese Croatian Czech English (American) English (British) English (Indian) Estonian Finnish French German German (Austrian) Greek Icelandic International Sign Italian Japanese Latvian Lithuanian Polish Portuguese Portuguese (Brazilian) Romanian Russian Russian (Belarusian) Spanish Spanish (Cuban) Spanish (Mexican) Swedish Turkish Ukrainian
101597 Skaņa 331533 Video Ātrā statistika
Raksti | Par mums | Biedri | Prese | Statistika | Leonardo
Šis ir spreadthesign
Pamatinformācija par spreadthesign 
Ievads par Spreadthesign
Spreadthesign.com ir starptautiska zīmju valodas vārdnīca, kurā ir iespējams apkopot visas pasaules zīmju valodas. Šis pedagoģiskais pašmācības līdzeklis ļauj izmantot zīmju valodas vārdnīcas bezmaksas interesenti visā pasaulē. Sākotnēji mēs to darījām, lai mūsu skolēni pirms došanās uz ārzemēm mācību/darba praksēs, varētu uzlabot zīmju valodas prasmes. Laikā no 2006. gada oktobra līdz 2010. gada oktobrim mēs ievietojām vairāku profesiju zīmes. Līdz šim ir uzlabota mājas lapa, tās funkcijas, kā arī Spreadthesign.com ir pievienojušās vairākas valstis, un vārdu skaits, kuri jāiztulko zīmēs, arvien pieaug. Spreadthesign.com tiks papildināts ne tikai ar vārdiem/zīmēm, bet arī ar teikumiem. Mēs pastāvīgi paplašinām mūsu sadarbību ar jaunām dalībvalstīm un jauniem atbalstītājiem šim bezmaksas interneta rīkam. Katra valsts ir pārstāvēta ar darba grupu un ir atbildīga par zīmju valodas video ievietošanu šajā mājas lapā. Ja darba grupas locekļi nav eksperti zīmju valodā, viņu uzdevums ir sazināties ar zīmju valodas ekspertiem un veikt labojumus. Ar katras valsts darba grupu ir iespējams sazināties, lai sniegtu savus priekšlikumus un ieteikumus. Spreadthesign.com katru dienu palīdz tūkstošiem cilvēku atrast to zīmi, kuru viņi meklē. Šī mājas lapa ir pieejama arī tiem, kas lieto „gudros telefonus”,aplikācijas nosaukums ir „Spread the sign”. Vai arī Jūs vēlaties ieguldīt šajā starptautiskajā zīmju valodas vārdnīcā? Lūdzu, sazinieties ar koordinatoru Tomasu Lidelu- Olsenu. Paldies, ka izmantojāt spreadthesign.com, kas ir Eiropas Zīmju valodas centra veikums.
Kontakti
Koordinators

Thomas Lydell-Olsen

+46 721 765 145

Webmaster

Webmaster

Vai ir zīmju vai tulkojumu kļūdas? Lūdzu sazinieties ar katras valsts partneriem (norādīts zemāk).

America

Austria

Belarus

Brazil

Bulgaria

China

Croatia

Cuba

Czech Republic

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Iceland

India

International Sign

Italy

Japan

Latvia

Lithuania

Mexico

Poland

Portugal

Romania

Russia

Spain

Sweden

Turkey

Ukraine

United Kingdom