Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish English (America) English (India) English (New Zealand) English (UK) Estonian Finnish French German (Austria) German (Germany) Greek Icelandic International Sign Italian Japanese Latvian Lithuanian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian (Belarus) Russian (Russia) Spanish (Chile) Spanish (Cuba) Spanish (Mexico) Spanish (Spain) Swedish Turkish Ukrainian Urdu (Pakistan)
101594 Heli 406255 Video Kiire statistiline ülevaade
Artiklid | Meist | Liikmed | Ajakirjandus | Statistika | Leonardo
See on Spreadthesign
Spreadthesign sõnaraamatu taustinformatsioon ja ülesehitus 
Spreadthesign sõnaraamatu tutvustus
Spreadthesign.com on rahvusvaheline sõnaraamat, mis sisaldab erinevate riikide viipekeeli. See pedagoogiline iseõppimiseks mõeldud vahend on tasuta kasutamiseks üle kogu maailma. Eelkõige oleme sellise viipekeelte sõnaraamatu loomisega püüdnud täiustada välismaale praktikale suunduvate kutseõppe õpilaste keeleoskust, mistõttu aastatel 2006-2010 täiendasime sõnaraamatut peamiselt sõnavaraga erinevatest kutseõpet haaravatest valdkondadest. Alates 2012. aastast oleme lisanud sõnaraamatusse rohkem keeli, sõnu ning funktsioone. Ühtlasi oleme lisanud sõnaraamatusse ka lauseid. Muuhulgas püüame pidevalt kaasata meie vabakasutuses oleva sõnaraamatu koostamisse uusi partnerriike ja leida sponsoreid. Igal partnerriigil on sõnaraamatuga tegelemiseks moodustatud oma töörühm, mille liikmed vastutavad oma rahvusliku keele sisendi eest. Vajaduselt kaasatakse töörühmadesse ka kohalikke viipekeele eksperte. Mistahes rahvusliku (viipe)keelega seonduvate kommentaaride või soovituste osas on soovitav võtta ühendust otse vastava riigi keele sisendi eest vastutava rahvusliku meeskonnaga. Spreadthesign.com on vajalike viibete leidmisel igapäevaselt abiks tuhandetele inimestele. Sõnaraamat on saadaval ka mobiilirakendusena nimetuse all Spread Signs. Kui soovite oma riigi viipekeelt sõnaraamatusse lisada, siis palun võtke ühendust sõnaraamatu peakoordinaator Thomas Lydelliga. Aitäh, et kasutate Euroopa Viipekeele Keskuse toodet spreadthesign.com!
Kontakt
Koordinaator

Thomas Lydell-Olsen

+46 721 765 145

Webmaster

Webmaster

Kas viibete või tõlke osas esineb eksimusi? Palun võta ühendust otse partnerriikide esindajatega

America

Austria

Belarus Russian

Brazil

Bulgaria

Chile

China

Croatia

Cuba

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Iceland

India

International Sign

Italy

Japan

Latvia

Lithuania

Mexico

New Zealand

Pakistan

Poland

Portugal

Romania

Russia

Spain

Sweden

Turkey

Ukraine

United Kingdom