Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish English (America) English (India) English (New Zealand) English (UK) Estonian Finnish French German (Austria) German (Germany) Greek Icelandic International Sign Italian Japanese Latvian Lithuanian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian (Belarus) Russian (Russia) Spanish (Chile) Spanish (Cuba) Spanish (Mexico) Spanish (Spain) Swedish Turkish Ukrainian Urdu (Pakistan)
101594 Zvuk 406255 Video Rychlé statistiky
Články | O nás | Členové | Tisk | Statistiky | Leonardo
Tohle je Spreadthesign
Aktuální statistiky z spreadthesign 
Úvod do Spreadthesign
Spreadthesign je mezinárodní Leonardo da Vinci projekt v rámci přeměny inovací, který je podporován Evropskou komisí prostřednictvím programu švédského Mezinárodního úřadu pro vzdělávání a odbornou přípravu. Pracujeme s rozšiřováním znakového jazyka z různých zemí na internetu. Tento pedagogický nástroj (samo-učící) je zdarma k použití pro všechny ve světě. Fantazie stanovuje limity pro využití tohoto slovníku. Hlavně to děláme pro zlepšení odborné jazykové dovednosti našich žáků při výměnných praxích do zahraničí. Od října 2008 do října 2010 nahrajeme do slovníku slova z většiny odborných odvětví a zvětšíme jeho velikost. Nové pro tyto 2 roky bude že přidáme zvuk a více 3D animacím ke slovům. Také rozšíříme jazyky ve slovníku mimo EU. Rozšiřování znaků se globalizuje.
Kontakty
Koordinátor

Thomas Lydell-Olsen

+46 721 765 145

Webmaster

Webmaster

Najdete li chyby, ve znacích, nebo v p?ekladu, prosím, kontaktujte nás.

America

Austria

Belarus Russian

Brazil

Bulgaria

Chile

China

Croatia

Cuba

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Iceland

India

International Sign

Italy

Japan

Latvia

Lithuania

Mexico

New Zealand

Pakistan

Poland

Portugal

Romania

Russia

Spain

Sweden

Turkey

Ukraine

United Kingdom