Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish English (America) English (India) English (New Zealand) English (UK) Estonian Finnish French German (Austria) German (Germany) Greek Icelandic International Sign Italian Japanese Latvian Lithuanian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian (Belarus) Russian (Russia) Spanish (Chile) Spanish (Cuba) Spanish (Mexico) Spanish (Spain) Swedish Turkish Ukrainian Urdu (Pakistan)
101594 Звук 406255 Видео Бърза статистика
Статии | За нас | Членове | Преса | Статистика | Леонардо
Това е Spreadthesign
Предистория и създаване на Spreadthesign 
Въведение в Spreadthesign
Spreadthesign.com е международен речник, който събира на едно място всички жестомимични езици в света. Речникът е инструмент за педагогическо самообучение, свободен за използване от всички хора по света. Първоначално речникът беше създаден за подобряване на езиковите умения на нашите ученици, които те да прилагат по време на трудовата си практика в чужбина. Между октомври 2006 г. и октомври 2010 г. качихме в речника думи от няколко професионални области. През 2012 г. подобрихме функционалността на страницата, както и добавихме повече страни и думи, които да бъдат преведени от всеки от партньорите на съответния език. Планираме да добавим в Spreadthesign.com не само още думи, но и повече изречения. Ние постоянно разширяваме партньорството си с нови страни и нови спонсори, които да подкрепят този свободен онлайн инструмент. Всяка страна е представлявана от екип от хора, които отговарят за съответния език на уебсайта. Ако самите те не са експерти в областта на жестомимичните езици, тяхна е отговорността да се свържат с подходящите експерти на езика на глухонемите, както и с преводачи и редактори. Лесно можете да се свържете с националните ни екипи, на които да предоставите своите коментари и предложения. Spreadthesign.com помага на хиляди хора всеки ден да намерят знака, който търсят. Речникът е достъпен и чрез смартфони под името Spread signs. Искате ли да се присъединете към нас? Моля, свържете се с координатора Томас Лайдел-Олсен (Thomas Lydell-Olsen). Благодарим Ви, че използвате Spreadthesign.com, продукт на Европейския център за жестомимичен превод (European Sign Language Centre).
Контакт
Координатор

Thomas Lydell-Olsen

+46 721 765 145

Webmaster

Webmaster

Намирате грешки в жестомимичните знаци или превода? Моля свържете се със съответната страна-партньор по-долу.

America

Austria

Belarus Russian

Brazil

Bulgaria

Chile

China

Croatia

Cuba

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Iceland

India

International Sign

Italy

Japan

Latvia

Lithuania

Mexico

New Zealand

Pakistan

Poland

Portugal

Romania

Russia

Spain

Sweden

Turkey

Ukraine

United Kingdom