Bulgarian Chinese Croatian Czech Danish English (America) English (India) English (New Zealand) English (UK) Estonian Finnish French German (Austria) German (Germany) Greek Icelandic International Sign Italian Japanese Latvian Lithuanian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian (Belarus) Russian (Russia) Spanish (Cuba) Spanish (Mexico) Spanish (Spain) Swedish Turkish Ukrainian Urdu (Pakistan)
Tandem Mode
Научете езика на глухонемите, като преобразувате писмен текст в жестомимики

Добре дошли да научите жестомимичния език! Този уебсайт е учебно помагало предназначено да направи езика на глухонемите достъпен за всички език.

Тук ще намерите международен речник на следните национални езици на знаците: Шведски, Английски (BSL), American English (ASL), немски, френски, испански, португалски, руски, естонски, литовски, исландски, латвийски, полски, чешки, японски , турски. Американския жестомимичен език и бебешките знаци също са включени в този речник.

Този уебсайт се управлява от неправителствена организация и организацията с нестопанска цел Европейски център по жестомимичен език. Въпреки, че основната цел на Центъра е да направи националните езици на знаците достъпни за хора с увреден слух, общата амбиция е да направим езика на знаците, достъпна за всички.

Този проект е един непрекъснат процес на документиране на националните жестомимични езици, ние стигнахме доста далеч, но остава още много. Имаме нужда от вашата помощ. Ако искате да подкрепите нашата работа - финансово или по друг начин - моля свържете се с нас на . Ако имате някакви идеи или мисли, които искате да споделите с нас, моля, направете го.

Очакваме с нетърпение да чуем от вас!

Ако одобрявате това, което правим, моля натиснете бутона LIKE на тази страница